De zeven eigenschappen van effectief leiderschap – Stephen R. Covey

1 juni 2015

Een zeer boeiend boek over persoonlijk leiderschap. “Om leiding te kunnen geven aan anderen, moet je eerst leiding kunnen geven aan jezelf” Covey legt in dit wereldberoemde boek uit hoe je met een toenemende beheersing van de 7 eigenschappen kunt groeien van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid en vervolgens naar wederzijdse afhankelijkheid. Wederzijdse afhankelijkheid is het paradigma … Lees meer

Positieve psychologie en de oplossingsgerichte benadering

25 mei 2015

De positieve psychologie is een stroming uit het eerste decennium van de 21e eeuw. Grondleggers zijn Seligman en Csikszentmihalyi die zich afzetten tegen de klassieke psychologie die de focus legt op wat er niet goed gaat. Seligman introduceerde de term ‘aangeleerde hulpeloosheid’ waarbij mensen afhankelijk worden van een therapeut of coach. Csikszentmihalyi heeft het begrip … Lees meer

Rationeel emotieve therapie (RET)

Hoofddoel van de RET is een gelukkiger leven door mensen rationeler te laten denken, door de juiste gevoelens op het juiste moment te ervaren en door functioneler en effectiever gedrag te vertonen. Grondlegger is Albert Ellis die zich weer liet inspireren door de Griekse wijsgeer Epictetus: “Het zijn niet de gebeurtenissen die de mensen angstig … Lees meer

Transactionele analyse

De TA is een beweging in de psychologie die ontstaan is begin jaren zeventig van de vorige eeuw, maar die nog steeds door veel trainers, coaches en therapeuten wordt gebruikt. Eric Berne is de grondlegger van de TA en T. Harris heeft veel invloed op de stroming gehad met zijn boeken ‘Ik ben oké, jij … Lees meer

Doe maar gewoon…

Een voorbeeld van een belemmerende overtuiging die je veel hoort is de zin: ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Wat levert zo’n overtuiging eigenlijk op: dat je je hoofd niet boven het maaiveld uitsteekt, dat je geen fouten maakt of dat je geen kritiek krijgt? Dat is misschien waar, maar het omgekeerde … Lees meer

Oorsprong

24 mei 2015

Vier grondbeginselen: Het universum is open en emergent van aard; een aantal eenvoudige, voor een situatie bepalende componenten kan zich plotseling op een hoger niveau van zelfgroepering als een geheel nieuwe entiteit manifesteren. Het universum is een gebied van ongedeelde heelheid: zowel de materiële wereld als het bewustzijn maken deel uit van hetzelfde ongedeelde geheel; … Lees meer