Gezien worden

18 november 2015

Op zondag 8 november was ik met mijn zoon Daan bij Cambuur – Groningen. De verhouding tussen beide supportersgroepen is op zijn zachtst niet heel vriendelijk en ontspannen en voor de wedstrijd werd er dan ook al driftig naar elkaar gescandeerd en gejoeld. Toen gebeurde er iets heel moois waardoor de sfeer op de tribune … Lees meer

De vijfde discipline – Peter M. Senge

1 juni 2015

Disciplines van de lerende organisatie Persoonlijk meesterschap: consistent gestalte geven aan ideeën die je werkelijk belangrijk vindt Mentale modellen: diepgewortelde veronderstellingen, generalisaties of beelden die bepalen hoe we de dingen zien Gemeenschappelijke visie opbouwen: scheppen van een toekomstbeeld dat door iedereen binnen de organisatie gedeeld wordt Teamleren: als het team leert, leren de individuen en … Lees meer

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap – Stephen R. Covey

Een zeer boeiend boek over persoonlijk leiderschap. “Om leiding te kunnen geven aan anderen, moet je eerst leiding kunnen geven aan jezelf” Covey legt in dit wereldberoemde boek uit hoe je met een toenemende beheersing van de 7 eigenschappen kunt groeien van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid en vervolgens naar wederzijdse afhankelijkheid. Wederzijdse afhankelijkheid is het paradigma … Lees meer

Positieve psychologie en de oplossingsgerichte benadering

25 mei 2015

De positieve psychologie is een stroming uit het eerste decennium van de 21e eeuw. Grondleggers zijn Seligman en Csikszentmihalyi die zich afzetten tegen de klassieke psychologie die de focus legt op wat er niet goed gaat. Seligman introduceerde de term ‘aangeleerde hulpeloosheid’ waarbij mensen afhankelijk worden van een therapeut of coach. Csikszentmihalyi heeft het begrip … Lees meer

Rationeel emotieve therapie (RET)

Hoofddoel van de RET is een gelukkiger leven door mensen rationeler te laten denken, door de juiste gevoelens op het juiste moment te ervaren en door functioneler en effectiever gedrag te vertonen. Grondlegger is Albert Ellis die zich weer liet inspireren door de Griekse wijsgeer Epictetus: “Het zijn niet de gebeurtenissen die de mensen angstig … Lees meer

Transactionele analyse

De TA is een beweging in de psychologie die ontstaan is begin jaren zeventig van de vorige eeuw, maar die nog steeds door veel trainers, coaches en therapeuten wordt gebruikt. Eric Berne is de grondlegger van de TA en T. Harris heeft veel invloed op de stroming gehad met zijn boeken ‘Ik ben oké, jij … Lees meer