Externe attributie

28 oktober 2017

“In dit lokaal (te klein, te rumoerig) en met deze leerlingen (dit zijn typische vmbo-leerlingen op het havo) kan ik geen kwaliteit leveren”, “met zo’n directie is het geen wonder dat ik me vaker ziek meld”, “met deze collega’s kan ik de motivatie niet meer opbrengen” en “in het verkeer lijk ik wel de enige … Lees meer

Harmonie

12 augustus 2017

Ik heb veel van mijn moeder geleerd en daar ben ik haar heel dankbaar voor. Ik heb ook van haar geleerd om de harmonie te bevorderen in gezelschappen. Wij hadden daar thuis zelfs een eigen woord voor bedacht: ‘blauwhelmen’. Mijn moeder kon als geen ander blauwhelmen door bij een dreigend conflict in huiselijke kring letterlijk … Lees meer

Deep Democracy

10 augustus 2017

In dit zeer toegankelijke en interessante boek gaat Jitske Kramer op zoek naar de achtergronden en de toepasbaarheid van Deep Democracy (de Lewis-methode). Deep democracy is op zoek gaan naar de wijsheid van de minderheid. Democratisch omdat elke invalshoek ertoe doet, zowel de meerderheids- als de minderheidsstem wordt benut, er is geen goed of fout … Lees meer

Polarisatie

In deel 1 van Polarisatie geeft Brandsma inzicht in de wetmatigheden van polarisatie en legt hij de verschillen uit tussen conflict en polarisatie. De kern van het boek gaat over ‘leren het midden te houden’, omdat het midden kansen biedt voor sociale cohesie, beschaafd samenleven. Polarisatie is wij-zij denken en een hoofdrol is weggelegd voor … Lees meer

Gezien worden

18 november 2015

Op zondag 8 november was ik met mijn zoon Daan bij Cambuur – Groningen. De verhouding tussen beide supportersgroepen is op zijn zachtst niet heel vriendelijk en ontspannen en voor de wedstrijd werd er dan ook al driftig naar elkaar gescandeerd en gejoeld. Toen gebeurde er iets heel moois waardoor de sfeer op de tribune … Lees meer

De vijfde discipline – Peter M. Senge

1 juni 2015

Disciplines van de lerende organisatie Persoonlijk meesterschap: consistent gestalte geven aan ideeën die je werkelijk belangrijk vindt Mentale modellen: diepgewortelde veronderstellingen, generalisaties of beelden die bepalen hoe we de dingen zien Gemeenschappelijke visie opbouwen: scheppen van een toekomstbeeld dat door iedereen binnen de organisatie gedeeld wordt Teamleren: als het team leert, leren de individuen en … Lees meer