Door - 1 juni 2015

Een zeer boeiend boek over persoonlijk leiderschap.

“Om leiding te kunnen geven aan anderen, moet je eerst leiding kunnen geven aan jezelf”

Covey legt in dit wereldberoemde boek uit hoe je met een toenemende beheersing van de 7 eigenschappen kunt groeien van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid en vervolgens naar wederzijdse afhankelijkheid. Wederzijdse afhankelijkheid is het paradigma voor wij: wij doen het, wij kunnen samenwerken en dan meer resultaat bereiken dan wanneer we elk afzonderlijk onze bijdrage leveren.

Wat zijn onze paradigma’s?

Paradigma is een referentiekader; het zijn de kaarten in ons hoofd waarmee we onze weg door het leven zoeken. Kaarten van hoe de dingen zijn (onze werkelijkheid) en kaarten van hoe de dingen zouden moeten zijn (waarden). Ons gedrag is gebaseerd op dit soort aannames.

Eigenschap bij Covey is een doorsnede van kennis, vaardigheid en streven. Wat moet er gedaan, hoe doe ik dat en heb ik de wil om het te doen. Ze zijn effectief omdat ze gebaseerd zijn op principes, optimaal rendement op de lange termijn.

De eigenschappen:

1. Wees pro-actief
Vooronderstelling: je hebt als mens een keuze tussen stimulus en respons. Pro-activiteit is meer dan initiatieven nemen, het is verantwoordelijk zijn voor je eigen leven.
Cirkel van invloed – cirkel van betrokkenheid

2. Begin met het einde voor ogen
Alles wordt tweemaal geschapen. Staat je ladder wel tegen de goede muur.
Wat staat er in jouw persoonlijk statuut? Wat zijn voor jou leidende waarden?

3. Belangrijke zaken eerst
De tijdmanagement-matrix: dringend versus belangrijk
Wat zijn kwadrant 2-activiteiten? Welke activiteiten zijn heel belangrijk, maar niet direct dringend? Je hebt dan over activiteiten als scholing, goede planning, onderhouden van relaties, zorgen voor een gezond lichaam. Wie veel investeert in kwadrant 2 heeft het minder druk in kwadrant 1. In kwadrant 1 gaat het om dringende en belangrijke zaken, die vaak gepaard gaan met stress en spanning.
Verdeling over de 4 aspecten van je leven: fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel.

Intermezzo:
Emotionele bankrekening; je kunt hierop storten en je kunt een opname doen, maar als je rood staat ontstaat er mogelijk een probleem.

Zes belangrijke stortingen: De ander begrijpen – Op details letten (een gebaar maken) – Woord houden – Verwachtingen verduidelijken – Integriteit tonen (bv loyaliteit betuigen tegenover degenen die niet aanwezig zijn) – Oprecht verontschuldigen voor een opname

4. Winnen-winnen
Winnen / winnen is een paradigma van hoofd en hart, een streven naar wederzijds voordeel. Winnen / winnen is het geloof in de derde weg (apart boek).
Winen / winnen of geen akkoord is een mooie uitkomst als er geen overeenstemming bereikt kan worden.

5. Eerst begrijpen dan begrepen worden
Empathisch luisteren als uitgangspunt en op het moment dat je de ander begrijpt, dan is het aan jou de beurt. Om tot winnen/winnen te komen is een gelijkwaardige relatie op dit punt noodzakelijk.

6. Synergie
Werk synergistisch, het geheel is meer dan de som der delen. Synergie opent een enorme bron van creativiteit. Onderlinge verschillen op waarde schatten en er een gezamenlijk voordeel uithalen.

7. Houd de zaag scherp
Werken aan je eigen persoonlijkheid en lichaam als productiemiddel en dat onderhouden op de 4 grote terreinen: lichamelijk, geestelijk (cognitief), sociaal-emotioneel en spiritueel

Reacties op dit artikel