Deep Democracy

10 augustus 2017

In dit zeer toegankelijke en interessante boek gaat Jitske Kramer op zoek naar de achtergronden en de toepasbaarheid van Deep Democracy (de Lewis-methode). Deep democracy is op zoek gaan naar de wijsheid van de minderheid. Democratisch omdat elke invalshoek ertoe doet, zowel de meerderheids- als de minderheidsstem wordt benut, er is geen goed of fout … Lees meer

Polarisatie

In deel 1 van Polarisatie geeft Brandsma inzicht in de wetmatigheden van polarisatie en legt hij de verschillen uit tussen conflict en polarisatie. De kern van het boek gaat over ‘leren het midden te houden’, omdat het midden kansen biedt voor sociale cohesie, beschaafd samenleven. Polarisatie is wij-zij denken en een hoofdrol is weggelegd voor … Lees meer

De vijfde discipline – Peter M. Senge

1 juni 2015

Disciplines van de lerende organisatie Persoonlijk meesterschap: consistent gestalte geven aan ideeën die je werkelijk belangrijk vindt Mentale modellen: diepgewortelde veronderstellingen, generalisaties of beelden die bepalen hoe we de dingen zien Gemeenschappelijke visie opbouwen: scheppen van een toekomstbeeld dat door iedereen binnen de organisatie gedeeld wordt Teamleren: als het team leert, leren de individuen en … Lees meer

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap – Stephen R. Covey

Een zeer boeiend boek over persoonlijk leiderschap. “Om leiding te kunnen geven aan anderen, moet je eerst leiding kunnen geven aan jezelf” Covey legt in dit wereldberoemde boek uit hoe je met een toenemende beheersing van de 7 eigenschappen kunt groeien van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid en vervolgens naar wederzijdse afhankelijkheid. Wederzijdse afhankelijkheid is het paradigma … Lees meer

Positieve psychologie en de oplossingsgerichte benadering

25 mei 2015

De positieve psychologie is een stroming uit het eerste decennium van de 21e eeuw. Grondleggers zijn Seligman en Csikszentmihalyi die zich afzetten tegen de klassieke psychologie die de focus legt op wat er niet goed gaat. Seligman introduceerde de term ‘aangeleerde hulpeloosheid’ waarbij mensen afhankelijk worden van een therapeut of coach. Csikszentmihalyi heeft het begrip … Lees meer

Rationeel emotieve therapie (RET)

Hoofddoel van de RET is een gelukkiger leven door mensen rationeler te laten denken, door de juiste gevoelens op het juiste moment te ervaren en door functioneler en effectiever gedrag te vertonen. Grondlegger is Albert Ellis die zich weer liet inspireren door de Griekse wijsgeer Epictetus: “Het zijn niet de gebeurtenissen die de mensen angstig … Lees meer