Positieve psychologie en de oplossingsgerichte benadering

25 mei 2015

De positieve psychologie is een stroming uit het eerste decennium van de 21e eeuw. Grondleggers zijn Seligman en Csikszentmihalyi die zich afzetten tegen de klassieke psychologie die de focus legt op wat er niet goed gaat. Seligman introduceerde de term ‘aangeleerde hulpeloosheid’ waarbij mensen afhankelijk worden van een therapeut of coach. Csikszentmihalyi heeft het begrip … Lees meer

Rationeel emotieve therapie (RET)

Hoofddoel van de RET is een gelukkiger leven door mensen rationeler te laten denken, door de juiste gevoelens op het juiste moment te ervaren en door functioneler en effectiever gedrag te vertonen. Grondlegger is Albert Ellis die zich weer liet inspireren door de Griekse wijsgeer Epictetus: “Het zijn niet de gebeurtenissen die de mensen angstig … Lees meer

Transactionele analyse

De TA is een beweging in de psychologie die ontstaan is begin jaren zeventig van de vorige eeuw, maar die nog steeds door veel trainers, coaches en therapeuten wordt gebruikt. Eric Berne is de grondlegger van de TA en T. Harris heeft veel invloed op de stroming gehad met zijn boeken ‘Ik ben oké, jij … Lees meer

De psychologie van Jung

25 april 2015

Jung was in eerste instantie een leerling van Freud, maar hij heeft vervolgens een eigen psychologie ontwikkeld. Jung verdeelde de psyche in het bewuste, het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste. In het persoonlijk onbewuste bewaart een mens zijn verdrongen ervaringen en gevoelens die ooit bewust waren. Het collectief onbewuste is een gemeenschappelijke en onbewuste … Lees meer