Deep Democracy

10 augustus 2017

In dit zeer toegankelijke en interessante boek gaat Jitske Kramer op zoek naar de achtergronden en de toepasbaarheid van Deep Democracy (de Lewis-methode). Deep democracy is op zoek gaan naar de wijsheid van de minderheid. Democratisch omdat elke invalshoek ertoe doet, zowel de meerderheids- als de minderheidsstem wordt benut, er is geen goed of fout … Lees meer

Polarisatie

In deel 1 van Polarisatie geeft Brandsma inzicht in de wetmatigheden van polarisatie en legt hij de verschillen uit tussen conflict en polarisatie. De kern van het boek gaat over ‘leren het midden te houden’, omdat het midden kansen biedt voor sociale cohesie, beschaafd samenleven. Polarisatie is wij-zij denken en een hoofdrol is weggelegd voor … Lees meer

De vijfde discipline – Peter M. Senge

1 juni 2015

Disciplines van de lerende organisatie Persoonlijk meesterschap: consistent gestalte geven aan ideeën die je werkelijk belangrijk vindt Mentale modellen: diepgewortelde veronderstellingen, generalisaties of beelden die bepalen hoe we de dingen zien Gemeenschappelijke visie opbouwen: scheppen van een toekomstbeeld dat door iedereen binnen de organisatie gedeeld wordt Teamleren: als het team leert, leren de individuen en … Lees meer

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap – Stephen R. Covey

Een zeer boeiend boek over persoonlijk leiderschap. “Om leiding te kunnen geven aan anderen, moet je eerst leiding kunnen geven aan jezelf” Covey legt in dit wereldberoemde boek uit hoe je met een toenemende beheersing van de 7 eigenschappen kunt groeien van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid en vervolgens naar wederzijdse afhankelijkheid. Wederzijdse afhankelijkheid is het paradigma … Lees meer

Oorsprong

24 mei 2015

Vier grondbeginselen: Het universum is open en emergent van aard; een aantal eenvoudige, voor een situatie bepalende componenten kan zich plotseling op een hoger niveau van zelfgroepering als een geheel nieuwe entiteit manifesteren. Het universum is een gebied van ongedeelde heelheid: zowel de materiële wereld als het bewustzijn maken deel uit van hetzelfde ongedeelde geheel; … Lees meer

Brein@work

“Teaching without an awareness of how the brain learns is like designing a glove with no sense of what a hand looks like” Leslie Hart In dit boek een groot aantal artikelen van wetenschappers en deskundigen over allerlei aspecten van breinwerking en leren. Een paar voorbeelden: Murre (hoogleraar theoretische neuropsychologie) Psychologie van het leren We leren … Lees meer