Door - 10 augustus 2017

In dit zeer toegankelijke en interessante boek gaat Jitske Kramer op zoek naar de achtergronden en de toepasbaarheid van Deep Democracy (de Lewis-methode). Deep democracy is op zoek gaan naar de wijsheid van de minderheid. Democratisch omdat elke invalshoek ertoe doet, zowel de meerderheids- als de minderheidsstem wordt benut, er is geen goed of fout en alle stemmen worden gehoord. Deep omdat er met diepere emoties en bewustzijnsniveaus wordt gewerkt; in de combinatie van waarden, meningen en overtuigingen zit de werkelijke potentie van de groep.

Uitgangspunten Deep Democracy:

 • Niemand heeft het monopolie op de waarheid
 • We gaan in gesprek om onze relatie te verdiepen
 • We zijn bereid met elkaar te leren
 • We zullen het tempo van het gesprek af en toe vertragen (vertraging gaat vrijwel altijd vooraf aan versnelling)
 • We hebben elkaars hulp nodig om betere luisteraars te worden
 • Praten en luisteren zijn menselijk
 • We gaan ervan uit dat het af en toe chaotisch is
 • Deep Democracy maakt de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar
 • Dat wat gezegd moet worden, moet gezegd kunnen worden (zonder oordeel)
 • Tegenstellingen worden gekoesterd

Lewis-methode: inclusieve besluitvorming in 5 stappen

 1. Verzamel alle invalshoeken
 2. Zoek actief naar het alternatief
 3. Verspreid het alternatief
 4. Voeg de wijsheid van de minderheid toe aan het besluit
 5. Duik in de onderstroom

In het boek worden prachtige werkvormen beschreven als de neutraliteitsdans, het gooien van pijlen, gesprek op voeten en het geven van een weerbericht.

In Nederland verzorgt de Academie voor Organisatiecultuur trainingen op verschillende levels in Deep Democracy.

Reacties op dit artikel