Door - 24 mei 2015

 

Context Omgeving / tijd
Waar bevind ik mij?
Hoe ziet mijn organisatie eruit?GIDS / ZORGDRAGER
GIDS en ZORGDRAGER: Gidsen en Zorgdragen hebben te maken met het bieden van ondersteuning m.b.t. de omgeving waarin de persoon/organisatie opereert. Een gids leidt iemand over het pad van de huidige naar de gewenste toestand en de zorgdrager biedt tegelijkertijd een veilige en uitdagende omgeving. Omgeving is de externe context waarbinnen ons gedrag en onze interacties plaatsvinden. Gereedschap vd coach: psychogeografie, beschermengel, gids, intervisie en causale loops.
Gedrag Actie
Wat doe ik?COACH 
COACH: Coachen gaat over het actief helpen van de coachee om zijn specifieke gedragscompetenties te ontwikkelen. Het gaat specifiek over wat de coachee doet en zal (kunnen) gaan doen. Coaches geven tips, beloning onder voorwaarde en specifieke feedback. Gereedschap is o.a. doelen vaststellen en formuleren, feedback en ankeren.
Capaciteiten Mogelijkheden
Wat kan ik
Wat ga ik ontwikkelen?ONDERWIJZER
ONDERWIJZER: Onderwijzen gaat over het helpen van mensen om nieuwe cognitieve vaardigheden en bekwaamheden te ontwikkelen; o.a. het ontwikkelen van nieuwe denk- en handelingsstrategieën. Het gaat hierbij over hoe de coachee handelt en zou kunnen handelen. De onderwijzer concentreert zich op het ‘innerlijke spel’ van de coachee. De nadruk ligt ook op ‘leren leren’, waarbij mentale oefening en visualiseren gereedschappen zijn.
Overtuigingen Keuzes
Hoe denk ik
Wat zijn mijn paradigma’s?MENTOR
MENTOR: Een mentor geeft zowel raad en advies en is ook een gids of onderwijzer. De nadruk ligt zowel op het relationele aspect als op het beheersen van de taak. Mentoren helpen anderen om hun sleutelwaarden en overtuigingen vast te stellen, te verhelderen of te versterken. Het gaat hier vaak om het waarom van bepaald gedrag en de diepere motivatie. Een mentor kan ook een rolmodel zijn voor de coachee en daarmee een referentiepunt in diens leven.
Identiteit Visie
Hoe wil ik zijn?SPONSOR
SPONSOR: Sponsorschap op het niveau van identiteit is het proces van het herkennen en erkennen (zien en zegenen) van de kerneigenschappen van de ander. Een sponsor ondersteunt de persoonlijke groei van de coachee op het niveau van de identiteit. Identiteit heeft te maken met ons gevoel of besef van wie we zijn. Je kunt onderscheid maken tussen positief-, non- en negatief sponsorschap.
Spiritualiteit Missie
Waartoe ben ik op aarde?AWAKENER
AWAKENER: Een awakener maakt je wakker en dat kan op mentaal gebied zijn, maar ook in je hart en je emoties. Het ‘wakker worden’ leidt vaak tot een nieuwe verbinding met je diepste motivatie. Awakening omvat het niveau van visie, doel en ziel en gaat voorbij aan de andere niveaus. Dit gaat over vragen als voor wie en waartoe zijn wij op aarde?

Reacties op dit artikel